Chat with me
Количка (0/£0.00)  |  Вход  |  Регистрация
Условия за ползване

Общи условия за ползване на www.BuyNowFromUK.co.uk

Настоящите общи условия съдържат параметрите, съгласно които www.BuyNowFromUK.co.uk предоставя Услуги на Потребителите си, посредством Сайта. Всеки един потребител е задължен да се съобразява с правилата на настоящите общи условия за цялото време на използване , от влизането до напускането на Сайта.

Общите условия са достояние на всеки потребител и са публикувани на видно място в Сайта.

  • Дефиниции

Потребител” е всеки, който е отворил интернет страницата на www.BuyNowFromUK.co.uk .

Продукти” са предлаганите, чрез Сайта стоки за закупуване.

Поръчка” е индивидуалната заявка за закупуване на избрани от Потребителя продукти. Начина на доставка и заплащане, се извършват при условията предвидени в Сайта.

Услуги” са всички действия, осъществявани от www.BuyNowFromUK.co.uk при или по повод предлагането, и доставянето на Продуктите от Сайта.

  • Предмет на общите условия

Общите условия регламентират отношенията свързани с предоставянето на услугите на www.BuyNowFromUK.co.uk , чрез Сайта.

  • Стоки и обекти на продажба

Обект на продажба са Продуктите, които се предлагат в Сайта към момента на отправяне на заявка за пазаруване от Потребителя.

Продуктите, които са обект на продажба в Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани по отделни категории с общи и сходни характеристики. www.BuyNowFromUK.co.uk не поема отговорност за възможни цветови различия на закупените продукти, дължащи се на специфични особености в екраните на използваните от Потребителите компютри. Заявяването за закупуване на избран от Потребителя продукт се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на този продукт.

  • Способи на плащане

След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избраните Продукти, по определения за това ред, Потребителят заплаща предварително определената цена.

  • Регистрация и защита на личните данни на потребителите

Регистрирането на нов потребител става, чрез попълване на форма за регистрация. Клиентът вписва личните си данни в задължително обозначените полета за лична информация. След като регистрацията бъде завършена , данните се обработват и Потребителят получава потвърждение. Избора на потребителско име и парола и тяхното съхраняване зависят единствено от Потребителя.

  • Рекламация

Клиент, поръчал стока, може да се откаже от получаването и след доставка само в следните случаи: когато съществува несъответствие между поръчаната и доставена стока и е по вина на Сайта, което е било невъзможно да се установи в момента на доставката, продукта/продуктите подлежат на рекламация.

  • Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда и поръчва по индивидуална заявка, също така да получава Продукти от Сайта по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира във всеки един момент за състоянието на своята поръчка.

Потребителят има право на доставка на поръчания Продукт на заявения в регистрацията адрес, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.

Потребителят е задължен да плати цената на Поръчката според обявения в www.BuyNowFromUK.co.uk начин.

Потребителят няма право да разпространява, променя (редактира), прехвърля, копира (освен за нетърговски, лични цели), предава, публикува, излага, възпроизвежда, репродуцира, създава вторични материали, продава или по какъвто и да е друг начин използва съдържание на Сайта без изричното писмено разрешение на www.BuyNowFromUK.co.uk .

www.BuyNowFromUK.co.uk не се задължава да контролира начина, по който Потребителят използва предоставените услуги.

www.BuyNowFromUK.co.uk запазва правото си по всяко време, без уведомление на Потребителя, когато последният ползва услугите в разрез с общите условия на Сайта, да прекратява, променя или спира предоставяните Услуги. www.BuyNowFromUK.co.uk не носи отговорност относно Потребителите и трети лица за претърпени щети и пропуснати ползи, настъпили в следствие прекратяването, променянето, спирането или ограничаването на Услугите, модифицирането, загубването, изтриването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, използвани, пренасяни, записвани или станали достъпни през www.BuyNowFromUK.co.uk.

www.BuyNowFromUK.co.uk може да осигури публикуване в рубриките на магазина на хипер-връзки към други интернет сайтове.

www.BuyNowFromUK.co.uk не носи отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтекли от използването на Сайта. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.BuyNowFromUK.co.uk и трети лица вследствие на използването на интернет ресурсите на www.BuyNowFromUK.co.uk

www.BuyNowFromUK.co.uk не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера или хардуера, също така и върху телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, причинени от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани без значение от начина, посредством предоставяните услуги. Помощта, съветите или консултациите, оказани от специалистите и служителите на www.BuyNowFromUK.co.uk във връзка с ползването на предоставяните от Сайта Услуги от Потребителите, не поражда отговорности и задължения за www.BuyNowFromUK.co.uk

Потребителят е длъжен да обезщети www.BuyNowFromUK.co.uk и всяка засегната друга страна за всички вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искания и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет сайтове, хипер – връзки, информация и материали, които Потребителят е използвал, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни, чрез www.BuyNowFromUK.co.uk в нарушение на законите, добрите нрави, интернет етиката или Общите условия.

  • Изменение на общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от страна на www.BuyNowFromUK.co.uk, като се задължава да уведоми Потребителите за настъпилите промени , като публикува в Сайта съобщения за измененията, както и самите изменения – с цел запознаване с тях. Потребителят е обързан с промените от момента на тяхното публикуване, освен ако не се съгласи с тях и заяви, че не ги приема. В този случай www.BuyNowFromUK.co.uk има право веднага да замрази или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до момента задължения подлежат на изпълнение.

  • Уведомления

Ако изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите, които се предлагат, чрез Сайта се извършват на адресите/телефоните за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените адрес/телефон за контакт на Потребителя. По този начин направените уведомления се считат за получени до доказване на противното.

PriceLessShoes
Asda Direct
Electrical Discount
Виж всички магазини »
Лесно Бързо Сигурно Регистрирай се безплатно
Препоръчваме: Имейл Маркетинг  |  Изпрати СМС  |  ProTexting  |  Aдвокат  |  Фирми  |  Детски Дрехи от KidsMall